Woningcorporatie Wonen Limburg wil een methode vinden om bewoners te stimuleren om zelf meer initiatieven te nemen ter bevordering van een inspirerende leefomgeving.

Met een mooie groep bewoners ben ik aan de slag gegaan. Het thema waar ik verantwoordelijk voor ben is ‘groen’. Tijdens een bewonersbijeenkomst heb ik op een zintuiglijke manier omhoog gehaald wat zij belangrijk vinden in hun wijk wat ‘groen’ betreft. Daar kwam uit dat ze op zich tevreden zijn met het groen maar dat er meer kleur in mag komen. Het is nu wel erg ‘groen’.

Daaruit ontstond #meerkleuringroen. Hiermee wilden we een beweging op gang brengen in de wijk waar iedereen bij kon aanhaken: niet alleen wijkbewoners maar ook bedrijven en scholen raakten betrokken. We kozen voor de stokroos als symbool. We hebben er bewust voor gekozen geen competitieve elementen of acties in te zetten (‘de beste…’, ‘de hoogste…’) maar puur aan te haken en te verbinden vanuit interesse, nieuwsgierigheid en positiviteit. We zetten verschillende acties op touw. Vooral de ‘straatacties’ zorgden voor reuring in de wijk. Waar op veel plekken eerst wantrouwen heerste, ontstond verzachting en openheid.

We ‘topten’ het project af met een mooi eindfeest waar iedereen elkaar ontmoette en de stokroos een centrale plek innam. Over een aantal jaren moet deze wijk ‘de Keukenhof van Venray’ zijn en is er positieve aandacht voor deze wijk en zijn bewoners met de stokroos als verbindend en herkenbaar symbool.

De herkenbaarheid van het symbool moet het voor bewoners makkelijker maken verschillende acties te organiseren en initiatieven hieraan te verbinden. Het geeft de wijk een (nieuw) gezicht en identiteit.

Afgeronde projecten:

> 2022 Summerschool museum van Bommel van Dam, lezing en workshop in het kader van de tentoonstelling re-think, re-act.
> 2021 – 2022 Doorgronden: Onderzoeks- en verbeeldingsopdracht in opdracht van 7 Noord-Limburgse gemeenten
> 2021 Advies/ ondersteuning gemeente Horst aan de Maas bij opschonen gemeentelijke kunstcollectie.
> 2021 Ontwikkelen en uitvoeren schoolverlatersactiviteit Spectrum Onderwijsgroep Buitengewoon.
> 2020 Megazeen, gebonden kunstenaarstijdschrift
> 2020 White pages project
> 2019 Come to your senses onderzoek en ontwikkelen cursus – Come to your senses
> 2016 – 2019 Openluchtfilm.
> 2008 – 2010 Planomschrijving, strategiebepaling, bestemmingsplanwijziging, aankoop voormalig schoolgebouw, Horst.
> 2004 – 2009 Sociaal experiment In een achterstandswijk in Arnhem
> 2003 – 2004 CODA Museum Apeldoorn & Bibliotheek Arnhem, expositie ‘Read me! Look at me!’

lopende projecten:

> Stoepsoep
> Cursus ‘Come to your senses!’
> ‘Ik zou mij in een doosje willen doen’
> Zintuiglijke karakterschetsen