Aukje van Dijk

Mijn praktijk als Social Designer is niet zomaar ontstaan. Het is gegroeid uit de opleidingen die ik heb gedaan, de werkzaamheden die ik heb verricht, uit mijn jeugd.
Maar zeker ook uit projecten die ik in mijn privéleven ben aangegaan, ervaringen die ik heb opgedaan en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.
Hieronder vind je de belangrijkste gebeurtenissen die Aukje van Dijk als Social Designer maken tot wat het nu is. Niet te vangen in een hokje maar met onmiskenbare pijlers om vraagstukken integraal en onafhankelijk te kunnen benaderen en uitwerken. Sociologisch, zintuiglijk en creatief. Met in de uitwerking graag een easter egg voor degene die durft te vertragen en zorgvuldig te kijken. Ook in de website 😉

Milestones:
2024 Aankoop bus – transformatie van bus naar buscamper om onderzoek en projecten uit te voeren in binnen- en buitenland.
2023 Vipassana meditatiecursus – Dhamma Pajjota, Dilsen Stokkem – 240 uur in stilte
2022 Barefoot
2022 Server at the child & teen course at Dahamma Pajjota, Dilsen Stokkem
2022 Server at Dhamma Pajjotta, Dilsen Stokkem
2021 Barefoot running
2020 Server at the child & teen course at Dhamma Pajjota, Dilsen Stokkem
2020 Vipassana meditatiecursus – Dhamma Pajjota, Dilsen Stokkem – 240 uur in stilte
2020 Megazeen
2019 Eigen onderneming gestart
2018 – 2019 Ontwikkeling cursus ‘come to your senses’
2015 – 2018 De Krach/wederopbouw, langzaam opgelost, er nauwelijks meer kunnen zijn en vaak ook niet meer willen zijn.
Dit proces kunnen stoppen en omkeren. Mezelf weer uit de klei opgetrokken.
2012 Bikram yoga en later ook yin yoga
2010 – … Aankoop (onderhandelingen en wijzigingen bestemmingsplan) en verbouw voormalige school tot woonhuis (never ending project), verhuizing van de stad naar het dorp.
2009 Steeds actiever bezig met zwerfafvalprobleem.
2005 Zitting in de kleine en grote commissie voor Welstand en Monumenten Arnhem.
2004 Uitgewoond huis opknappen met minimalistisch budget en wonen in achterstandswijk –
bezig met sociale structuur en vergroening stedelijke omgeving.
2001 Toegelaten tot de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem.
2000 Vooropleiding Hogeschool voor de Kunsten Arnhem.
2000 De eerste meditatie, doen en leiden.
1998 Jaarstage (MWD) Tijdens deze stage heb ik zelfstandig binnen een verzorgingshuis maatschappelijk werk opgezet.
Het beleid daarvoor uiteengezet en samen met de directie de kaders voor het maatschappelijk werk binnen het verzorgingshuis vastgesteld,
van waaruit het maatschappelijk werk verder werd vormgegeven na mijn stage. Daarnaast maatschappelijke zorg voor de bewoners verzorgd:
Zoals bemiddelen in conflictsituaties, verzorgen van spreekuur, begeleiden van nieuwe bewoners en opzetten van een introductieprogramma voor hen, begeleiden van ouderen bij ziekte of sterven, het onderhouden van contacten met familie, organiseren van bijeenkomsten (praatgroepen) voor de bewoners, begeleiden van stagiaires. Interventies implementeren en veranderen mindset bij verzorgenden om bewoners meer naar buiten te krijgen en in verbinding te brengen met de natuur. Veel bewoners waren eenzaam en kwamen zelden of nooit buiten. Herwaarderen van de privacy en eigenaarschap van de bewoners.
1997 – … Yoga! Het gevoel en het lichaam leren beheersen en in evenwicht te brengen.
1997 – … Barefoot in de stad.
1997 Opzetten en begeleiden van activiteiten voor kinderen en jongeren in een opvanglocatie voor asielzoekers, AZC.
1996 Kennismaking en verdieping in sociologie, psychologie en filosofie tijdens de opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening.
1996 Verhuizen naar Arnhem, thuiskomen in de stad – bezig met verbinding en vergroening.
1994 Jaarstage in een grote zorginstelling bij oudere verstandelijk gehandicapten.
1993 Eerste introductie in de psychologie tijdens de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk.
1988 – 1996 Gewerkt in een kwekerij, als bijbaan. Er waren vaak planten die weggegooid moesten worden. Die nam ik mee om mijn omgevingen te vergroenen, zoals het plaatsje van onze studentenwoning in Arnhem. Omdat ik als kind, vooral buiten opgroeiend,
altijd heb geweten, gevoeld, hoe gelukkig mensen worden van de natuur en hoe belangrijk ze is voor ons en vaak moeite heb met de nonchalante houding die mensen aannemen ten aanzien van de natuur.
1984 – … Diepe fascinatie en interesse voor de soberheid en toewijding van het kloosterleven.
1982-2016 Regelmatige verblijven aan de Brouwersgracht in Amsterdam, verbinding, escape, verdieping, ontwikkeling, leren.
1976 -1988 Als enig kind opgroeien met om mijn (t)huis tot aan de Maas 64 hectare verwaarloosd weidelandschap als speeltuin.

Werk:
2019 – heden Aukje van Dijk | Social Design
2008 – 2017 Rijn IJssel Arnhem (MBO / ROC ) werkzaam als vakdocent, mentor, loopbaan- en stagebegeleider, verzorgen van intakes en toelating binnen het Kunst- en Cultuurcluster en later binnen het cluster Creatieve Industrie, Art & Design.
2005-2008 SBH Architecten + Adviseurs in Arnhem werkzaam als grafisch ontwerper. Onderdeel van projectgroepen prijsvragen en ontwerpwedstrijden. Uitvoeren van Europese aanbestedingen.
2005-2007 Commissie voor Welstand en Monumenten. Als commissielid zitting gehad in de kleine- en grote commissie. Advies gegeven bij kleine en grote nieuwbouwprojecten, structuurplannen, masterplannen voor de gemeente Arnhem, renovaties en stadsvernieuwingen zoals de ontwikkeling van de Vinexwijk Schuytgraaf, 4,31 km.. Waar tot en met 2028 circa 6.250 woningen worden gebouwd voor zo’n 15.000 Arnhemmers.
Het Centraal station van Arnhem, ontworpen door architect Ben van Berkel en tal van andere projecten die ertoe doen voor het stadsbeeld: grote projecten van ontwikkelaars, nieuwe ontwikkelingen in de particuliere bouw, publieke gebouwen, ingrepen in de infrastructuur van de stad, aanzicht van grote supermarkten, winkelcentra in de binnenstad.
Vooroverleg bij advisering over bouwplannen. Een aanvrager, vaak een architect, kan de commissie voor Welstand en Monumenten verzoeken om een vooroverleg te voeren voordat een aanvraag wordt ingediend.
2001-2004 DBB communicatie adviesbureau dtp’er/vormgever. Naast mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Werkzaamheden gestopt vanwege bijzonder faillissement.
2001 Dagblad De Gelderlander Arnhem – DTP. Naast mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Werkdagen en opleidingsdagen matchten niet met elkaar. Daarom moeten stoppen.

Opleidingen:
2001-2005 HKA (Hogeschool voor de Kunsten Arnhem) – Bachelor of Design (BDes) specialisatie Grafisch Ontwerpen.
1996-2000 MWD (Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening), Arnhem.
1993-1996 MDGO-spw (Sociaal Pedagogisch Werk) met specialisatie verstandelijk gehandicaptenzorg, Venray.
1988-1993 Mavo De Kolk, Venray.

Cursussen:
Juli 2023 Tiendaagse Vipassana meditatie cursus (zoals onderwezen door S.N. Goenka in de traditie van Sayagyi U Ba Khin), Dilsen-Stokkem, België. Leraar Ineke Sommer
April/mei 2022 Training Verander gedrag – Zwerfafval, Rijkswaterstaat
September 2020 Tiendaagse Vipassana meditatie cursus (zoals onderwezen door S.N. Goenka in de traditie van Sayagyi U Ba Khin), Dilsen-Stokkem, België. Leraar Asha Wolman
2017-2018 Interieurstyling & ontwerp: Projectinrichting cursus verzorgd door Birgit Tax, Nijmegen.
Mei 2009 Training tot leercoach – RijnIJssel Academie, Arnhem.
2008-2009 Pedagogisch-Didactische Bekwaamheid voor docenten in het MBO, HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
2000 HKA (Hogeschool voor de Kunsten Arnhem) – Vooropleiding.
Maart-april 1998 Werken met dementerenden en chronisch zieken – Gelderse Roos Arnhem, Geestelijke Gezondheidszorg.

Aukje van Dijk