Social Design

Waarom verkeren we veelal in omgevingen en atmosferen die ons (ongemerkt) ongezond of ongelukkig maken?
De verbinding met de natuur en ons innerlijk zijn ernstig verstoord. Come to your senses!

Economische motieven gaan vaak boven echt welzijn. (Nieuwe) ontwikkelingen worden toegepast omdat het ‘een trend’ is of ergens anders goed werkte. Maar al lijkt het ogenschijnlijk misschien wel op elkaar en zijn er overeenkomsten, er zijn ook altijd verschillen en andere factoren die een rol spelen. Die ‘top down’ negeren lijdt tot gemiste kansen en een oplossing die in het begin misschien wel lijkt te werken maar de kern niet raakt. Je hoeft ‘het kind niet met het badwater weg te gooien’ maar ieder kind is wel anders. Met de focus vooral gericht op het doel en de aanpak wordt veel ‘laaghangend fruit’ vaak niet gezien.

Daarnaast vind ik het belangrijk vraagstukken in samenhang te bekijken, niets en niemand staan op zichzelf. We zijn allemaal verbonden, overal zijn structuren die samenhangen. Vaak kan het inzetten van minder voor de hand liggende verbanden binnen die structuren tot mooie opbrengsten leiden. Voor het komen tot een structurele, blijvende en veranderende aanpak is soms iets meer tijd nodig. Maar uiteindelijk loont wat mij betreft het echte economisch denken! Omdat het beter werkt dan ‘de snelle win’. Wil je laten zien dat je er iets aan doet of wil je er echt iets aan doen?!

In mijn sociaal-artistieke praktijk onderzoek analyseer en duid ik omgevingen vanuit verschillende maatschappelijke vraagstukken. Integraal, onafhankelijk, sociologisch, zintuiglijk, creatief en inspirerend anders. Dit doe ik projectmatig, als adviseur, in mijn vrij werk en in de cursus ‘Come tot your senses!’ die ik heb ontwikkeld.

Social Design