Naar aanleiding van het onderzoek naar de kracht van Vitale Gemeenschappen in Noord-Limburg en de daaruit voortkomende podcast ‘Doorgronden’ hebben Wim Moorman (historicus/ publicist) en ik op aanvraag een inspiratie- en bewustwordingssessie georganiseerd voor ambtenaren van de gemeente Horst aan de Maas.

We hebben deze inspiratie- en bewustwordingssessie drie keer uitgevoerd met drie verschillende groepen. Bij elke groep kwamen de accenten anders te liggen en werden andere dingen ‘aangeraakt’. Dát er wat werd aangeraakt was zeker. Emoties kwamen naar boven, ervaringen werden gedeeld en sommige collega’s kwamen erachter dat het goed zou zijn op bepaalde punten meer in contact te staan met elkaar.

Afgeronde projecten:

> 2022 Summerschool museum van Bommel van Dam, lezing en workshop in het kader van de tentoonstelling re-think, re-act.
> 2021 – 2022 Doorgronden: Onderzoeks- en verbeeldingsopdracht in opdracht van 7 Noord-Limburgse gemeenten
> 2021 Advies/ ondersteuning gemeente Horst aan de Maas bij opschonen gemeentelijke kunstcollectie.
> 2021 Ontwikkelen en uitvoeren schoolverlatersactiviteit Spectrum Onderwijsgroep Buitengewoon.
> 2020 Megazeen, gebonden kunstenaarstijdschrift
> 2020 White pages project
> 2019 Come to your senses onderzoek en ontwikkelen cursus – Come to your senses
> 2016 – 2019 Openluchtfilm.
> 2008 – 2010 Planomschrijving, strategiebepaling, bestemmingsplanwijziging, aankoop voormalig schoolgebouw, Horst.
> 2004 – 2009 Sociaal experiment In een achterstandswijk in Arnhem
> 2003 – 2004 CODA Museum Apeldoorn & Bibliotheek Arnhem, expositie ‘Read me! Look at me!’

lopende projecten:

> Stoepsoep
> Cursus ‘Come to your senses!’
> ‘Ik zou mij in een doosje willen doen’
> Zintuiglijke karakterschetsen