Je zintuigen leiden je naar je diepste innerlijke wezen. Als je onbevooroordeeld naar boven kunt halen wat ze je te zeggen hebben, levert dat zinvolle en bruikbare informatie op. Het verstand zit dit proces vaak in de weg.

Daarnaast merk ik in mijn werk als Social Designer dat veel mensen steeds minder verbonden zijn met hun lichaam. Tegelijkertijd is er wel een behoefte die binnenwereld meer te onderzoeken en ernaar te luisteren (‘De diepe intelligentie van de natuur, van het lijf’), maar het wordt vaak nog spannend gevonden om dat aan te gaan.

In mijn projecten werk ik graag vanuit de zintuigen. Met bewoners op een zintuiglijke manier ophalen wat zij belangrijk vinden in hun omgeving of het thema dat ze willen aanpakken. De resultaten van een onderzoek niet alleen talig en beeldend presenteren maar ook zintuiglijk.

Ik heb enkele jaren gespendeerd (literatuuronderzoek, doorspitten onderzoeksrapporten en praktijkervaringen) aan het ontwikkelen van een methode om het werken via de zintuigen, het omhooghalen van informatie, vorm te geven en toe te passen. Een belangrijke stap daarin was de totstandkoming van de cursus ‘Come to your senses!’: een zelfonderzoek in de vorm van een cursus waarin de deelnemers bij zichzelf onderzoeken wie zij zijn op het gebied van geur, kleur, vorm en tactiliteit en waarin de koppeling wordt gemaakt tussen deze elementen en het karakter en de omgeving van de cursist. Als je goed weet wat je nodig hebt in een omgeving om je prettig te voelen kun je de omgeving daarop aanpassen en het beste in jezelf omhoog halen. Of het ondersteunt je als het minder goed met je gaat. Daarnaast leidt het in je interieur tot gefundeerde keuzes en heb je minder snel de behoefte iets te vervangen. Het leidt tot meer duurzame keuzes omdat je langer met je spullen doet omdat ze goed bij je passen.

Afgeronde projecten:

> 2022 Summerschool museum van Bommel van Dam, lezing en workshop in het kader van de tentoonstelling re-think, re-act.
> 2021 – 2022 Doorgronden: Onderzoeks- en verbeeldingsopdracht in opdracht van 7 Noord-Limburgse gemeenten
> 2021 Advies/ ondersteuning gemeente Horst aan de Maas bij opschonen gemeentelijke kunstcollectie.
> 2021 Ontwikkelen en uitvoeren schoolverlatersactiviteit Spectrum Onderwijsgroep Buitengewoon.
> 2020 Megazeen, gebonden kunstenaarstijdschrift
> 2020 White pages project
> 2019 Come to your senses onderzoek en ontwikkelen cursus – Come to your senses
> 2016 – 2019 Openluchtfilm.
> 2008 – 2010 Planomschrijving, strategiebepaling, bestemmingsplanwijziging, aankoop voormalig schoolgebouw, Horst.
> 2004 – 2009 Sociaal experiment In een achterstandswijk in Arnhem
> 2003 – 2004 CODA Museum Apeldoorn & Bibliotheek Arnhem, expositie ‘Read me! Look at me!’

lopende projecten:

> Stoepsoep
> Cursus ‘Come to your senses!’
> ‘Ik zou mij in een doosje willen doen’
> Zintuiglijke karakterschetsen