De opdracht was het verzorgen van activiteiten voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. Er woonden veel kinderen en jongeren in dit AZC. De woonruimtes waren klein, iedereen zat op elkaar. Dit leidde tot irritaties en conflict. Bij aanvang van het project was er veel weerstand en argwaan bij de kinderen en jongeren. Hun gedrag was uitdagend en in hoge mate conflict opzoekend en onaangepast. Dit hebben we kunnen omturnen waardoor het fijne middagen werden waar werd gespeeld, gepraat, gedeeld en vrienden werden gemaakt. Er was verdriet en onbegrip toen de activiteiten moesten stoppen. Inmiddels bestaat dit AsielZoekersCentrum niet meer.

Afgeronde projecten:

> 2022 Summerschool museum van Bommel van Dam, lezing en workshop in het kader van de tentoonstelling re-think, re-act.
> 2021 – 2022 Doorgronden: Onderzoeks- en verbeeldingsopdracht in opdracht van 7 Noord-Limburgse gemeenten
> 2021 Advies/ ondersteuning gemeente Horst aan de Maas bij opschonen gemeentelijke kunstcollectie.
> 2021 Ontwikkelen en uitvoeren schoolverlatersactiviteit Spectrum Onderwijsgroep Buitengewoon.
> 2020 Megazeen, gebonden kunstenaarstijdschrift
> 2020 White pages project
> 2019 Come to your senses onderzoek en ontwikkelen cursus – Come to your senses
> 2016 – 2019 Openluchtfilm.
> 2008 – 2010 Planomschrijving, strategiebepaling, bestemmingsplanwijziging, aankoop voormalig schoolgebouw, Horst.
> 2004 – 2009 Sociaal experiment In een achterstandswijk in Arnhem
> 2003 – 2004 CODA Museum Apeldoorn & Bibliotheek Arnhem, expositie ‘Read me! Look at me!’

lopende projecten:

> Stoepsoep
> Cursus ‘Come to your senses!’
> ‘Ik zou mij in een doosje willen doen’
> Zintuiglijke karakterschetsen