boekvormgeving

Bij de vormgeving van boeken draait het ook om de vragen wat is de identiteit van het boek, hoe moet de beleving zijn en welke sfeer wordt er overgedragen. Het moet een kloppend geheel zijn. Hoe beter deze componenten samenval- len hoe sterker het boek…

Woonkamer

Het binnenwerk wordt afgewisseld door spreads met beeldvullende foto’s en spreads met tekst behorend bij deze beeldvullende foto’s. Middels (kleur)codes kun je zien welke tekst bij welke foto’s hoort. De fotopagina’s kun je middels een perforatielijn open maken als je dat zou willen. “In” de dubbelgevouwen gebonden pagina bevindt zich een soort van plattegrond waar ook weer de codes in kleur te vinden zijn. Op deze manier kun je zien waar in de ruimte het object zich bevindt of waar de plek is waar de tekst over gaat.