boekvormgeving

Bij de vormgeving van boeken draait het ook om de vragen wat is de identiteit van het boek, hoe moet de beleving zijn en welke sfeer wordt er overgedragen. Het moet een kloppend geheel zijn. Hoe beter deze componenten samenval- len hoe sterker het boek…

Het boek in de digitale tijd

Hoe verhoudt het ‘ouderwetse’ boek zich tot de digitale revolutie en hoe kan het zich hierin staande houden? Kàn het zich hierin überhaupt wel staande houden? Of komt er een andere ontwikkeling aan? En is hierin nog wel plaats voor het boek zoals wij dat nu kennen?

Omslagontwerp, fotografie, typografie en zetwerk.