boekvormgeving

Bij de vormgeving van boeken draait het ook om de vragen wat is de identiteit van het boek, hoe moet de beleving zijn en welke sfeer wordt er overgedragen. Het moet een kloppend geheel zijn. Hoe beter deze componenten samenval- len hoe sterker het boek…

School 10, Arnhem

Planpresentatie unieke herbestemming ‘sociale academie’ in Arnhem. Boekje in opdracht voor Stichting Atelierbeheer SLAK, Stichting Portaal, Giesbers, O.P.A. (Ontwerp Platform Arnhem) en SBH Architecten + Adviseurs.