boekvormgeving

Bij de vormgeving van boeken draait het ook om de vragen wat is de identiteit van het boek, hoe moet de beleving zijn en welke sfeer wordt er overgedragen. Het moet een kloppend geheel zijn. Hoe beter deze componenten samenval- len hoe sterker het boek…

Mona Lisa

Omslag voor de verhalenbundel van Marieke Vullings. Het binnenwerk heb ik niet verzorgd. Op de rug van het boek staat een roosje. Dit bloemetje is een belangrijk symbool voor Marieke. Het komt ook terug in het omslag maar daar wilde ik de verbinding subtieler maken. Vandaar dat ik daarin de rozenbottel heb gebruikt, samen met andere bloemen gefotografeerd in een zinken badkuip gevuld met water.