aukje van dijk

< atmosphere is my style > - JMW Turner

Als ontwerper vind ik het belangrijk in verbinding te staan met wat er in de wereld gebeurt. Te weten wat er speelt en daar als ontwerper ook een antwoord op te kunnen geven. Om, al is het maar een klein beetje, mensen op een andere manier te laten kijken. Ze in ieder geval bewust te laten zijn van eventuele (vaste?) denkpatronen, andere visies. Los van wat hoort of wat verwacht wordt maar vanuit gevoel en intuïtie. Daarbij uitgaande van wat het beste is en niet op voorhand uitgaan van wat mogelijk is, of dat nu qua materiaal, budget of realiseerbaarheid is. Afkalven kan altijd nog…

Al vanaf dat ik een klein meisje was, ben ik gefascineerd door gebouwen en dan vooral hoe mensen wonen, werken en leven, hoe ze hun huizen inrichten, hoe het er ruikt, voelt, kortom welke sfeer mensen creëren. Ik wilde gaan kijken, aanbellen. Mijn moeder zei dan,’ maar we kennen deze mensen helemaal niet!’. Waarop ik dan antwoordde met, ‘maar als we aanbellen en kennismaken, dan kennen we ze toch?!’

 

Daarnaast was ik in mijn hoofd ook altijd bezig met het verbouwen van gebouwen die niet voor wonen ontworpen waren. Ik verbouwde in mijn hoofd de school, de gymzaal, de fabriek in het dorp, de kerk, het schip, de schuur etc.

Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening gedaan aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), maar dat paste eigenlijk niet helemaal bij me. Na het afronden van deze opleiding heb ik toelating gedaan en werd aangenomen aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (ArtEZ). Ik heb gewerkt als Grafisch ontwerper bij een Communicatie advies bureau en later bij een Architecten bureau en daarnaast had ik zitting in de kleine-en grote Commissie voor Welstand en Monumenten in Arnhem. Later heb ik les gegeven aan het RijnIJssel college, ook in Arnhem. Bij het Kunst- en Cultuur cluster en later binnen het cluster Creatieve Industrie, Art & Design.